Produkter för lantbrukare!
KåEs sysslar med gårdsservice för lantbrukare, i synnerhet lantbrukare med mjölkproduktion som huvudverksamhet. Det betyder med andra ord ambulerande försäljning med lastbil.
– Av oss köper de bland annat diskmedel till mjölkmaskinerna, spendoftmedel samt mineraler och saltstenar till djuren, förklarar Karl-Erik Nedfors.
Till det övriga utbudet hör bland annat arbetskläder och stängsel. Det mesta är förbrukningsmaterial. I början fick Karl-Erik åka runt och sälja in sig och sina varor, men numera är han inkörd hos kunderna.
– De flesta vet att jag kommer med varor var sjätte vecka. Så verksamheten går nästan av sig själv nu för tiden.

KåEs försöker hålla lägre priser än konkurrenterna samtidigt som det är viktigt att hålla en hög servicenivå. Det innebär också ett visst socialt ansvar.
– Många lantbrukare jobbar ensamma och pratar gärna bort en stund, säger Karl-Erik.
Men det är just de sociala kontakterna som han uppskattar i jobbet. Sedan har det ju en del fördelar att han också själv är utbildad lantmästare. Han vet vad jobbet på ett lantbruk innebär.
– Och det har jag nytta av hos kunderna, säger han.

KåEs Gårdsservice

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 070-5346499
Fax: 0470-38112

Adress:
KåEs Gårdsservice
Glasbergsv. 4
36044 Ingelstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN